För handen över bilden så ser du hur den är förändrad i datorn, från "flaskbarn" till vuxen människa med europeiskt utseende. Bilden är gjord för Elekta, se "Heath Care".