Tillbehörsbroschyr för Nissan. I en stenkross på Tjörn.